Forskrift om åpning av beverjakt, Ringsaker kommune, Hedmark.

DatoFOR-2006-09-27-1140
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse27.09.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2002-03-22-314-§4
Kunngjort12.10.2006
KorttittelForskrift om åpning av beverjakt, Ringsaker

Fastsatt av Ringsaker kommunestyre 27. september 2006 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4.

§ 1.Det åpnes for beverjakt i Ringsaker kommune, Hedmark.
§ 2.Minste tellende vannlengde skal være 2000 m.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.