Forskrift om område for obligatorisk opplæring for beltemotorsykkel, Lenvik kommune, Troms.

DatoFOR-2007-02-14-185
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse14.02.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forLenvik kommune, Troms.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, FOR-1988-05-15-356-§3
Kunngjort22.02.2007
Rettet06.03.2007
KorttittelForskrift om snøscooteropplæring, Lenvik

Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 14. februar 2007 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 første ledd bokstav h.

§ 1.Denne forskriften fastsetter område for obligatorisk opplæring i førerkort klasse S for bruk av beltemotorsykkel i Troms. Forskriften fastsetter også eksisterende motorsportsbaner som avsatt til deler av opplæringen.
§ 2.Følgende områder kan nyttes til praktisk kjøretrening ved obligatorisk opplæring for beltemotorsykkelførere:

Eiendommen gnr. 23/9 på Aspelund tilhørende Lenvik kommune og

trafikkopplæringsanlegget på Aspelund tilhørende Nord-Norsk Trafikksenter AS.

§ 3.Formålet er iht. forskriftens § 3 h): praktisk kjøretrening ved obligatorisk opplæring for beltemotorsykkelførere. Det er kun øvelseskjøring som inngår som en del av den obligatoriske opplæring i regi av en godkjent opplæringsinstitusjon som tillates i utmark på eiendommen 23/9.
§ 4.Andre begrensninger i bruken innenfor eiendommen 23/9 fastsettes av kommunen. Dette kan være begrensninger i løypetrasé, bruk av arealer og begrensninger i tid. Denne forskriften endrer ikke vedtatte reguleringsplaner for trafikkopplæringssenteret.
§ 5.Følgende områder er avsatt til deler av opplæring i førerkort klasse S for bruk av beltemotorsykkel. Eventuelle begrensninger i bruk av områdene er regulert av områdenes reguleringsbestemmelser:

Område i Aspelund, Lenvik, som er avsatt til bygging av trafikksenter m.m. Områdets avgrensing går fram av reguleringsplan Nord-norsk Trafikksenter - plan 201, vedtatt 8. september 1994.

Området på Evertmoen. NMK-Dyrøys motorcrossanlegg på Evertmoen i Dyrøy kommune. Områdets avgrensning går fram av reguleringsplan sist datert 7. desember 2000.

Området i Kjellerskogen flerbrukssenter for skyting og motorsport, Nordreisa. Områdets avgrensning går fram av reguleringsplan vedtatt i kommunestyret 9. november 1995 sak nr. 101/95.

§ 6.Denne forskrift trer i kraft straks.