Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Aurskog-Høland kommune, Akershus.

DatoFOR-2007-02-26-283
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse26.02.2007
Sist endretFOR-2013-03-18-1740
EndrerFOR-2001-05-15-532
Gjelder forAurskog-Høland kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort22.03.2007
KorttittelForskr. om storviltjaktadgang, Aurskog-Høland

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Aurskog-Høland kommunestyre 26. februar 2007 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endret ved forskrift 18 mars 2013 nr. 1740.

I

Det er adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Aurskog-Høland kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:

Hele/deler av kommunenElg: Minsteareal i dekarRådyr: Minsteareal i dekarBever: Fordelingsgrunnlag
Hele kommunen2 000500Minstevannlengde
0Endret ved forskrift 18 mars 2013 nr. 1740.

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Aurskog-Høland kommune i forskrift 15. mai 2001 nr. 532 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Aurskog-Høland, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal og Oslo kommuner, Oslo og Akershus.