Forskrift om utvidet jakttid på bever, Åmot kommune, Hedmark.

DatoFOR-2007-03-21-384
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse01.02.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅmot kommune, Hedmark.
HjemmelFOR-2007-02-01-112-§3, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort04.04.2007
KorttittelForskrift om utvidet jakttid på bever, Åmot

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Åmot kommunestyre 21. mars 2007 med hjemmel i forskrift 1. februar 2007 nr. 112 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012 § 3 nr. 2, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet.

I

Med hjemmel i forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun fastsatt for perioden 1. april 2007 til og med 31. mars 2012 § 3 Delegering av myndighet, utvider Åmot kommune beverjakten med 15 dager fra 1. mai til og med 15. mai. Dette med virkning fra 1. februar 2007. 

Jakttiden for bever i Åmot kommune blir heretter sammenhengende fra 1. oktober til og med 15. mai.

II

Forskriften har virkning fra 1. februar 2007.