Forskrift om minsteareal for elg og rådyr, Nesna kommune, Nordland.

DatoFOR-2007-05-03-490
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse03.05.2007
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-09-597
Gjelder forNesna kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort10.05.2007
KorttittelForskrift om minsteareal for elg og rådyr, Nesna

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Nesna kommunestyre 3. mai 2007 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg og rådyr i Nesna kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen:

Hele/deler av kommunenElg minsteareal i daaRådyr minsteareal i daa
Hugløy10002000
Resten av kommunen30002000

III

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves det som gjelder Nesna kommune i forskrift 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Bodø, Narvik, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes, Lurøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Skjerstad, Sørfold, Hamarøy, Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland.