Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Nannestad kommune, Akershus.

DatoFOR-2007-05-14-535
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse14.05.2007
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-15-532
Gjelder forNannestad kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort24.05.2007
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg mv.

Fastsatt av Nannestad kommunestyre 14. mai 2007 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. 

1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Nannestad kommune.
2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 
Del av kommuneElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBeverjakt/fordelingsgrunnlag
Jordbruksområdene150015000500Åpnet/minste vannlengde
Skogsområdene, vest for 200 m kota langs Åsvegen og nordover2500150001000Åpnet/minste vannlengde
3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Nannestad kommune i forskrift 15. mai 2001 nr. 532 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal og Oslo kommuner, Oslo og Akershus.