Forskrift om høve til jakt etter hjort og rådyr, Sula kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2007-05-24-709
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse24.05.2007
Sist endret
EndrerFOR-2002-04-01-334
Gjelder forSula kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort28.06.2007
KorttittelForskrift om høve til hjortviltjakt, Sula

Kapitteloversikt:

Fastsett av Sula kommunestyre 24. mai 2007 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er høve til jakt etter hjort og rådyr i Sula kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingsløyve i Sula kommune

Heile kommunenHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daa
500500

III

Denne forskrifta tek til å gjelde straks og samstundes vert fastsett minsteareal for Sula kommune oppheva i forskrift 1. april 2002 nr. 334 om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Norddal, Stordal, Sykkylven, Sula, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Rindal, Aure, Halsa og Smøla kommunar, Møre og Romsdal.