Forskrift om jakttid på bever, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2007-06-14-713
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse28.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forHoltålen kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelFOR-2007-02-01-112-§3, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort28.06.2007
KorttittelForskrift om jakttid på bever, Holtålen

Fastsatt av Holtålen kommunestyre 14. juni 2007 med hjemmel i forskrift 1. februar 2007 nr. 112 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012 § 3 nr. 2, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet.

§ 1.Jakttid på bever i Holtålen kommune i perioden 1. april 2007 til og med 31. mars 2012 er fra og med 1. oktober til og med 15. mai.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 38.