Forskrift om åpning av jakt på bever, Fosnes kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2007-06-15-662
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse15.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forFosnes kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4
Kunngjort21.06.2007
KorttittelForskrift om jakt på bever, Fosnes

Kapitteloversikt:

Fastsatt av styret for Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal 15. juni 2007 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 og § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4.

I

Det blir med dette åpnet for jakt på bever i Fosnes kommune, Nord-Trøndelag.

II

Miljø- og landbruksforvaltningen fastsetter kvote og tildeler fellingstillatelser etter tellende vannlengde.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.