Forskrift om adgang til jakt etter elg, Tranøy kommune, Troms.

DatoFOR-2007-06-26-921
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse26.06.2007
Sist endret
EndrerFOR-2004-06-22, FOR-2001-05-08-489
Gjelder forTranøy kommune, Troms.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort02.08.2007
KorttittelForskrift om adgang til elgjakt, Tranøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Tranøy kommunestyre 26. juni 2007 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg i Tranøy kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er 4000 dekar.

III

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Tranøy kommune i forskrift 22. juni 20041 om adgang til jakt etter elg, Tranøy kommune, Troms.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.