Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Roan kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2007-10-02-1145
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse02.10.2007
Sist endretFOR-2014-03-27-1966
EndrerFOR-2001-05-30-642
Gjelder forRoan kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort18.10.2007   kl. 15.00
KorttittelForskrift om jakt etter hjortevilt, Roan

Fastsatt av Roan kommunestyre 2. oktober 2007 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt § 5. Endret ved forskrift 27 mars 2014 nr. 1966.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Roan kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote er som angitt i tabellen:
Hele
kommunen
Elg:
Minsteareal:
Hjort:
Minsteareal:
Rådyr:
Minsteareal:
1 700 dekar4 000 dekar500 dekar
0Endret ved forskrift 27 mars 2014 nr. 1966.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Roan kommune i forskrift 30. mai 2001 nr. 642 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bjugn, Frøya, Holtålen, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Osen, Rennebu, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord og Ørland kommuner, Sør-Trøndelag.