Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Osen kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2007-11-16-1338
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse16.11.2007
Sist endretFOR-2012-03-07-214 fra 15.04.2012
EndrerFOR-2001-05-30-642
Gjelder forOsen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38
Kunngjort06.12.2007   kl. 15.30
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Osen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Osen kommunestyre 16. november 2007 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet. Endret ved forskrift 7 mars 2012 nr. 214 (i kraft 15 april 2012).

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Osen kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 

Kommune/
Del av kommunen
Elg:
Minsteareal i daa
Hjort:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Beverjakt:
Minsteareal i daa
Osen2 5004 000500-
0Endret ved forskrift 7 mars 2012 nr. 214 (i kraft 15 april 2012).

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves det som gjelder Osen kommune i forskrift 30. mai 2001 nr. 642 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bjugn, Frøya, Holtålen, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Osen, Rennebu, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord og Ørland kommuner, Sør-Trøndelag.