Forskrift om adgang til jakt etter elg, Torsken kommune, Troms

DatoFOR-2008-04-08-382
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse08.04.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forTorsken kommune, Troms.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort24.04.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift om adgang til elgjakt, Torsken

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Torsken kommunestyre 8. april 2008 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg i hele Torsken kommune.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse er 6.000 daa.

III

Denne forskriften trer i kraft straks.