Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Leirfjord kommune, Nordland

DatoFOR-2008-04-10-347
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse10.04.2008
Sist endretFOR-2010-04-14-594
EndrerFOR-2001-05-09-597
Gjelder forLeirfjord kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort17.04.2008   kl. 13.00
KorttittelForskr. om adgang til storviltjakt mv. Leirfjord

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Leirfjord kommune, Nærings og forvaltningsutvalget 10. april 2008 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endret ved forskrift 14 april 2010 nr. 594.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Leirfjord kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 

Hele/Deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: minsteareal i daaBever: Fordelingsgrunnlag
Hele kommunen20001000
0Endret ved forskrift 14 april 2010 nr. 594.

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Leirfjord kommune i forskrift 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Bodø, Narvik, Brønnøy, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Hattfjelldal, Dønna, Hemnes, Lurøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Skjerstad, Sørfold, Hamarøy, Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland.