Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Tysvær kommune, Rogaland

DatoFOR-2008-04-17-383
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse17.04.2008
Sist endret
EndrerFOR-1990-03-29-244, FOR-2001-05-04-529
Gjelder forTysvær kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort24.04.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift om jakt etter hjortevilt, Tysvær

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Tysvær kommune ved utval for kommuneutvikling 17. april 2008 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter rådyr og hjort i Tysvær kommune.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyve er slik: 

Rådyr: 500 daa i heile kommunen

Hjort: 700 daa i heile kommunen

III

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig vert:

-forskrift 29. mars 1990 nr. 244 om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter rådyr, Tysvær kommune, Rogaland oppheva.
-det som gjeld Tysvær kommune i forskrift 4. mai 2001 nr. 529 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Finnøy, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogaland oppheva.