Forskrift om adgang til jakt etter hjort og rådyr, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2008-04-22-423
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse22.04.2008
Sist endret
EndrerFOR-2005-04-28-1815
Gjelder forKristiansund kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort08.05.2008   kl. 16.05
KorttittelForskrift om storviltjakt, Kristiansund

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kristiansund bystyre 22. april 2008 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Kristiansund kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er fastsatt for gamle Frei kommune samt deler av Nordlandet til følgende: 

For hjort800 dekar
For rådyr800 dekar
 

På Nordlandet åpnes det for ordinær hjorteviltjakt i den nordøstlige delen. Nærmere avgrenset øst for Gløsvågen i nord, sør til Kvernberget flyplass og videre i sørøst til og med innenfor eiendommen gnr. 33/1. I vest avgrenses jaktarealet til å gjelde innenfor eiendommene 32/3 og 32/1. Det åpnes ikke for jakt på Kirklandet, Innlandet og Gomalandet.

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 28. april 2005 nr. 1815 om høve til jakt etter hjort og rådyr, Frei kommune, Møre og Romsdal.