Forskrift om forvaltning av hjort - fastsetjing av minsteareal, Fjell kommune, Hordaland

DatoFOR-2008-04-24-425
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.06.2008
Sist endret
EndrerFOR-2001-06-13-648
Gjelder forFjell kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38
Kunngjort08.05.2008   kl. 16.05
KorttittelForskrift om forvaltning av hjort mv., Fjell

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Kommunestyret i Fjell kommune 24. april 2008 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet.

I

Det kan drivast jakt på hjort i Fjell kommune.

II

Følgjande grunnlag for fellingsløyve er gjeve i kommunen

SoneOmråde i kommunenMinsteareal i dekar
1Valda Fjell midtre og Fjell søre500
2Valda Nordvik, Bildøy/Kolltveit/Nordre Ekerhovd, Signalen, Bokkhølo, Søre Kobbeleia, Ørnefjedlet, Kallestad sør/vest, Trengereid/Kallestad1 000
3Valda Skålevik, Søre Litlesotra, Foldnes, Våge, Nordre Fjell2 000

III

Kommunestyret kan delegere fullmakt til å gjere endringar i forskrift til underordna organ i kommunen.

IV

Forskrifta trer i kraft 1. juni 2008. Frå same tid blir det som gjeld Fjell kommune i forskrift 13. juni 2001 nr. 648 om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr) Bergen, Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Voss, Fusa, Samnanger, Os, Austevoll, Sund, Fjell, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Meland, Øygarden, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordaland oppheva.