Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Levanger kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2008-05-09-1053
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse09.05.2008
Sist endret
EndrerFOR-2003-04-30-532
Gjelder forLevanger kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort01.10.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Levanger

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Levanger kommune 9. mai 2008 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Levanger kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote er som angitt i tabellen:

Deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daa
Område 1 jf. kart1.5008.000500
Område 2 jf. kart10.00030.00020.000
Område 3 jf. kart4.00030.000500
Område 4 jf. kart1.50030.000500
Område 5 jf. kart4.00030.0002.000
Område 6, Ytterøy14.00010.000250
Område 7 jf. kart21.50020.000250
1For Ytterøy teller innmark som tellende areal for rådyr.
2For område 7 teller innmark som tellende areal for rådyr.
 

Inndelingen i ulike områder er gitt på kart i forskriften som også er tilgjengelig på Levanger kommunes hjemmeside under lover/regelverk. 

lf-20080509-1053-01-01.gif

III

Denne forskrift trer i kraft 9. mai 2008 og samtidig oppheves:

-Forskrift 30. april 2003 nr. 532 om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Levanger kommune, Nord-Trøndelag.