Forskrift om minsteareal for jakt etter hjort og elg, Voss kommune, Hordaland

DatoFOR-2008-05-22-494
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse22.05.2008
Sist endret
EndrerFOR-2001-06-13-648
Gjelder forVoss kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort29.05.2008   kl. 15.20
KorttittelForskr. om minsteareal for hjort og elg, Voss

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Voss kommunestyre 22. mai 2008 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5.

I

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyve for jakt på hjort i Voss kommune er 1000 daa.

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyve for jakt på elg i Voss kommune er 20 000 daa.

II

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig opphevast fastsett minsteareal for Voss kommune i forskrift 13. juni 2001 nr. 648 om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Bergen, Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Voss, Fusa, Samnanger, Os, Austevoll, Sund, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Meland, Øygarden, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordaland.