Forskrift om adgang til jakt etter hjort og rådyr, Karmøy kommune, Rogaland

DatoFOR-2008-05-26-496
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse26.05.2008
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-529
Gjelder forKarmøy kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort29.05.2008   kl. 15.20
KorttittelForskrift om adgang til hjortejakt mv., Karmøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Formannskapet i Karmøy kommune 26. mai 2008 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Karmøy kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvoter på hjort er som angitt i tabellen:

Områder av kommunenMinsteareal i daa
Sør-Karmøy2000
Området tilhørende Avaldsnes Grunneigarlag3000
Området øst for Karmsundet5000

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvoter på rådyr er som angitt i tabellen:

Områder av kommunenMinsteareal i daa
Sør-Karmøy og området tilhørende Avaldsnes Grunneigarlag2000
Resten av kommunen1000

III

Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Karmøy i forskrift 4. mai 2001 nr. 529 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Finnøy, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogaland.