Forskrift om utvidet jakttid på kanadagås for jaktsesongen 2008/2009, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud

DatoFOR-2008-06-10-576
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse10.06.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forModum og Ringerike kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, FOR-2007-02-01-112-§3
Kunngjort12.06.2008   kl. 13.50
KorttittelForskr om utvidet jakt på kanadagås, Buskerud

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 10. juni 2008 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 og forskrift 1. februar 2007 nr. 112 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012 § 3 nr. 1 bokstav c.

§ 1.Utvidet jakttid

Jakttid på kanadagås utvides med perioden fra og med 28. juli til og med 9. august 2008 i Modum og Ringerike kommuner, Buskerud.

§ 2.Vilkår

I perioden for utvidet jakttid er jakt ikke tillatt etter kl. 09.00.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.