Forskrift om adferdsregler etter friluftsloven § 15 og innføring av båndtvang etter hundelovens § 6, Kristiansand kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2008-07-08-887
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse01.08.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansand kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15, LOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort14.08.2008   kl. 15.35
KorttittelForskrift om adferdsregler, Kristiansand

Hjemmel: Fastsatt av Kristiansand bystyre 16. april 2008 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 15 og lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6. Stadfestet av Fylkesmannen i Vest-Agder 8. juli 2008. 

Kristiansand bystyre har 16. april 2008 vedtatt nye adferdsregler for de mest brukte friluftsområdene i Kristiansand. Adferdsreglene er hjemlet i friluftsloven § 15. Adferdsreglene er bestemmelser om ridning, telting, båndtvang og bålbrenning og skal løse brukerkonflikter og verne dyre- og plantelivet på disse områdene. Virkningstidspunktet er satt fra 1. august 2008. Fylkesmannen har stadfestet bystyrets vedtak, og adferdsreglene kunngjøres med dette jf. friluftsloven § 24 og forvaltningsloven § 38: 

OmrådeTelting ikke tillattBåndtvang hele året (utover hundelovens bestemmelser som tilsier båndtvang i perioden 1. april-20. august)Ridning ikke tillattBålbrenning forbudt4 (annet enn på anvist sted)
Baneheia1XXXX
Lysløypene2XX
(Strailøypa unntatt)
Hamresanden friområdeX
(annet enn i regi av etablert campingplass)
XXX
Bertesbukta/RolighedenX
(annet enn i regi av etablert campingplass)
XXX
OdderøyaXXXX
GalgebergtangenXXX
StorenesXXX
SjøstrandXXX
SømstrandaXXX
FuglevikXXXX
BragdøyaXX
DvergsøyaX
StokkenX
Jegersberg3XXX
Kun tillatt på Sødalsmyrveien, (frem til egen ridesti er etablert)
1Baneheia defineres i denne sammenheng som areal avgrenset av kvadraturen i syd, bebyggelsen på Eg i øst, Grimsmyra i vest og til og med Bånetjønn i nord og langs med stien ned til Kjærlighetsstien på Eg.
2I lysløypene og i øvrige skiløyper er det forbud mot ridning og å gå (annet enn på ski) i preparerte skispor, både klassisk og fristil.
3Jegersberg avgrenses i denne omgang syd øst for en linje trukket mellom Sødal-Kalkheia-Sødalsmyra-turveien til Øygardstjønn-Gillshytta og Postveien.
4Der forbudet ikke gjelder, må det, når bål gjøres opp, tas behørig hensyn til områdets vegetasjon og fare for uønsket spredning. Oppgjort bål skal alltid slokkes helt før det forlates.
 

Fylkesmannens stadfesting kan etter friluftsloven § 24 siste ledd bringes inn for Direktoratet for naturforvaltning. Vedtaket kan bringes inn av eieren, brukeren, berørt eller interessert kommune, fylkeskommune eller friluftsorganisasjon. Begjæring om å bringe saken inn for Direktoratet for naturforvaltning må fremsettes til Fylkesmannen i Vest-Agder innen 3 uker etter kunngjøring av kommunens vedtak.