Forskrift om forlenget tid for jakt på elg og hjort i deler av Buskerud

DatoFOR-2008-09-05-1016
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse05.09.2008
Sist endretFOR-2008-11-25-1248
Endrer
Gjelder forBuskerud
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, FOR-2007-02-01-112-§3
Kunngjort18.09.2008   kl. 13.15
KorttittelForskr om forlenget jakttid på elg mv. Buskerud

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 5. september 2008 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 og forskrift 1. februar 2007 nr. 112 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012 § 3 nr. 1 bokstav a. Endret ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1248.

§ 1.Endret jakttid og områdebegrensninger 

Elg

Fylkesmannen har utvidet tidene for elgjakt i deler av Buskerud slik:

KommuneGjelder områdeneUtvidelse av tid for elgjakt
Fra og med-til og med
GolHele kommunen1. november-23. desember
NesOmrådene øst for Hallingdalselva1. november-23. desember
HolDagali og Skurdalen1. november-23. desember
Nore og UvdalTunhovd storvald1. november-23. desember
Øvre EikerOmråder i elgregion Drammen Sør inklusiv Sirikirke1. november-30. november
Nedre EikerOmråder i elgregion Drammen Sør inklusiv Sirikirke1. november-30. november
DrammenOmråder i elgregion Drammen Sør inklusiv Sirikirke1. november-30. november
HemsedalHele kommunen1. november-15. november
KrødsheradHele kommunen1. november-15. november
ModumHele kommunen unntatt områdene i Finnemarka1. november-15. november
SigdalHele kommunen1. november-15. november
RingerikeHele kommunen unntatt valdene Ask og Tyristrand1. desember-14. desember
 

Hjort

Fylkesmannen har utvidet tidene for hjortejakt i deler av Buskerud slik:

KommuneGjelder områdeneUtvidelse av tid for hjortejakt
Fra og med-til og med
GolHele kommunen16. november-23. desember
NesHele kommunen16. november-23. desember
HolHele kommunen16. november-23. desember
Nore og UvdalHele kommunen16. november-23. desember
Øvre EikerOmråder i elgregion Drammen Sør inklusiv Sirikirke16. november-23. desember
Nedre EikerOmråder i elgregion Drammen Sør inklusiv Sirikirke16. november-23. desember
DrammenOmråder i elgregion Drammen Sør inklusiv Sirikirke16. november-23. desember
KrødsheradHele kommunen16. november-23. desember
ModumHele kommunen unntatt områdene i Finnemarka16. november-23. desember
SigdalHele kommunen16. november-23. desember
RingerikeHele kommunen16. november-23. desember
LierHele kommunen16. november-23. desember
ÅlHele kommunen16. november-23. desember
FlåHele kommunen16. november-23. desember
0Endret ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1248.
§ 2.Vilkår

Fylkesmannen kan oppheve eller endre forskriften dersom utvidet jakttid medfører særlige ulemper for andre brukere av utmarka, eller om forutsetningene for utvidet jakttid blir endret.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft umiddelbart.