Forskrift om beverjakt, Verdal kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2008-12-18-1646
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse18.12.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerdal kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2002-03-22-314-§4
Kunngjort19.02.2009   kl. 14.45
KorttittelForskrift om beverjakt, Verdal

Hjemmel: Fastsatt av Utmarksnemnda i Verdal kommune 18. desember 2008 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4.

§ 1.Det blir med dette åpnet for beverjakt i Verdal kommune, Nord-Trøndelag.
§ 2.Kommunens fastsetter kvote og tildeler fellingstillatelser etter tellende vannlengde.
§ 3.Denne forskrift trer ikraft straks.