Forskrift om utvidet jakttid for bever, Ringsaker kommune, Hedmark

DatoFOR-2009-02-04-248
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse04.02.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2007-02-01-112
Kunngjort05.03.2009   kl. 14.15
KorttittelForskr. om utvidet jakttid for bever, Ringsaker

Hjemmel: Fastsatt av Ringsaker kommunestyre 4. februar 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet, og forskrift 1. februar 2007 nr. 112 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012.

§ 1.Formålet med bestemmelsen er å sikre en god bestandsmessig forvaltning av bever.
§ 2.Ordinær jakttid er i perioden 1. oktober-30. april. Der snø- og isforhold vanskeliggjør en forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid, utvides jakttiden med inntil 15 dager i perioden fra og med 1. mai til og med 15. mai.

Den utvidete jakttiden gjelder for areal beliggende i Ringsaker Jakt- og Fiskeområde.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2012.