Forskrift om minsteareal for hjortejakt, Askøy kommune, Hordaland

DatoFOR-2009-04-22-926
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse22.04.2009
Sist endret
EndrerFOR-2001-06-13-648
Gjelder forAskøy kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort02.07.2009   kl. 15.10
KorttittelForskrift om minsteareal for hjortejakt, Askøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Askøy kommunestyre 22. april 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5.

I

Hele Askøy kommune skal ha et minsteareal på 600 dekar for jakt etter hjort.

II

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Askøy i forskrift 13. juni 2001 nr. 648 om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Bergen, Sveio, Bømlo, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Samnanger, Os, Austevoll, Sund, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Meland, Øygarden, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordaland.