Forskrift om minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr, Halsa kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2009-05-07-503
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse07.05.2009
Sist endret
EndrerFOR-2002-04-01-334
Gjelder forHalsa kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1967-02-10
Kunngjort14.05.2009   kl. 14.55
KorttittelForskrift om minsteareal for elg mv. Halsa

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Halsa kommunestyre 7. mai 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Halsa kommune.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse som er angitt i tabellen

SonerElg
Minsteareal i daa
Hjort
Minsteareal i daa
Rådyr
Minsteareal i daa
Gnr. 6-t.o.m. gnr. 4370005503000
Gnr. 100-t.o.m. gnr. 116700020003000
Gnr. 117-t.o.m. gnr. 127500015003000

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Halsa kommune i forskrift 1. april 2002 nr. 334 om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Stordal, Sykkylven, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Rindal, Aure, Halsa og Smøla kommunar, Møre og Romsdal.