Forskrift om minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyve for hjort, Eid kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2009-05-07-546
PublisertII 2009 hefte 3
Ikrafttredelse07.05.2009
Sist endret
EndrerFOR-2004-05-11-765
Gjelder forEid kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort28.05.2009   kl. 14.10
KorttittelForskrift om minsteareal for hjort, Eid

Heimel: Fastsett av Eid kommune 7. mai 2009 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er høve til jakt etter hjort i Eid kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingsløyve vert sett til 500 da.
§ 3.Denne forskrifta trer i kraft frå vedtaksdato. Samtidig vert forskrift 11. mai 2004 nr. 765 om fastsetjing av minsteareal for godkjenning av hjortevald og tildeling av fellingsløyve for hjort, Eid kommune, Sogn og Fjordane opphevd.