Forskrift om minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr, Eide kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2009-05-14-528
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse14.05.2009
Sist endret
EndrerFOR-2006-04-04-418
Gjelder forEide kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort20.05.2009   kl. 13.30
KorttittelForskrift om minsteareal for storviltjakt, Eide

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Eide kommunestyre 14. mai 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Eide kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen:

SonerElg:
minsteareal i daa
Hjort:
minsteareal i daa
Rådyr:
minsteareal i daa
1 - Nord om Gaustadneset - GaustadvågenIkke fastsatt800500
2 - Sør om Gaustadneset - Gaustadvågen og nord om Sandnestindane - Langneset - Nåsavatnet - Sagelva - Holmsundet.Ikke fastsatt500500
3 - Sør om Sandnestindane - Langneset - Nåsavatnet - Sagelva - Holmsundet.Ikke fastsatt800500

III

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. april 2006 nr. 418 om minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr, Eide kommune, Møre og Romsdal.