Forskrift om minsteareal for hjort, Stord kommune, Hordaland

DatoFOR-2009-05-14-603
PublisertII 2009 hefte 3
Ikrafttredelse01.06.2009
Sist endret
EndrerFOR-2001-06-13-648
Gjelder forStord kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort11.06.2009   kl. 15.45
KorttittelForskrift om minsteareal for hjort, Stord

Heimel: Fastsett av Stord kommunestyre 14. mai 2009 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5.

§ 1.Minstearealet for hjort i Stord kommune er 750 dekar.
§ 2.Forskrifta gjeld frå og med 1. juni 2009.
§ 3.Det som gjeld Stord kommune i forskrift 13. juni 2001 nr. 648 om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Bergen, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Samnanger, Os, Austevoll, Sund, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Meland, Øygarden, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordaland vert oppheva frå og med 1. juni 2009.