Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kristiansand kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2009-05-15-548
PublisertII 2009 hefte 3
Ikrafttredelse15.05.2009
Sist endret
EndrerFOR-2001-04-30-524
Gjelder forKristiansand kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort28.05.2009   kl. 14.10
KorttittelForskr om adgang til storviltjakt, Kristiansand

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kristiansand viltnemnd 15. mai 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Kristiansand kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på hjortevilt og bever er som angitt i tabellen:

Elg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever Minsteareal i daa
Minstearealer i Kristiansand4 00015 000500
(100 på øyene)
2 500

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves det som gjelder Kristiansand i forskrift 30. april 2001 nr. 524 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kristiansand, Flekkefjord, Vennesla, Songdalen, Søgne, Åseral, Lindesnes, Lyngdal og Sirdal kommuner, Vest-Agder.