Forskrift om minsteareal for jakt på hjort, rådyr og elg, Averøy kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2009-05-18-1924
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse18.05.2009
Sist endret
EndrerFOR-2004-06-01-841
Gjelder forAverøy kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort21.08.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om minsteareal for hjort mv., Averøy

Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre 18. mai 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter hjort, rådyr og elg i Averøy kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:

Hjort 700 dekar

Rådyr 300 dekar

Elg 15 000 dekar.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 1. juni 2004 nr. 841 om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal.