Forskrift om minsteareal for jakt etter hjortevilt, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-05-28-1082
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse28.05.2009
Sist endret
EndrerFOR-2004-11-18-1515, FOR-2001-05-30-642
Gjelder forKlæbu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort21.08.2009   kl. 14.20
KorttittelForskrift om minsteareal for hjortejakt, Klæbu

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommunestyre 28. mai 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5.

I

Minsteareal for jakt etter hjort, elg og rådyr i Klæbu kommune:

Kommune/Del av kommuneElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daa
Valdene Stabbmark, Bjørkli/Nesset, Lilleuglen Storvollen, Moen Målsjøen, Vassfjell Nordre, Vassfjell Søndre, Klæbu Nordre Allmenning, Bostad, Lysklett/Hallset Fjæremsåsen, Ulseth/Ugla og jaktfeltet Grendstad i valdet Brøttem Grendstad.10004000750
Valdene Brungmark Østre, Brungmark Vestre, Tangvold og jaktfeltet Brøttem i valdet Brøttem/Grendstad.30004000750

II

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 18. november 2004 nr. 1515 om minsteareal for jakt etter elg, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag og det som gjelder Klæbu kommune i forskrift 30. mai 2001 nr. 642 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bjugn, Frøya, Holtålen, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord og Ørland kommuner, Sør-Trøndelag.