Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Rauma kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2009-06-15-1107
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse15.06.2009
Sist endret
EndrerFOR-2005-04-29-414
Gjelder forRauma kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort27.08.2009   kl. 16.40
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Rauma

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsatt av Viltnemnda i Rauma kommune 28. mai og 15. juni 2009 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Rauma kommune.

II 

Kommune/
Del av kommune
Elg:
Minsteareal i daa
Hjort:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Rauma
- Rødvenhalvøya avgrensa mot sjø på alle sider unntatt i sørøst der grensa følger Hamrevågen, elva mellom Hamrevågen og Gjerdsetvatnet, Gjerdsetvatnet inn til bekkeutløp i bukt nedenfor Gyldenås, derifra i rett linje opp til telemast på Veten, videre vestover til høgde 503 på Veten og videre etter korteste linje ned til sjøen.3001000
- Mittet og Holm øst for Herjeelva over Herjevatnet videre langs bekken i Ølnosbotnen og videre i rett linje til toppen av Gravfjellet (974 moh.) derifra langs soknegrensa til kommunegrensa.15001000
- Nordsida av kommunen nord for Romsdalsfjorden. Avgrensa av ei rett linje frå utløpet av Breidvikelva til Såta (1131 moh.) videre østover langs soknegrensa til kommunegrensa mot Nesset.15 000
- Isfjorden innenfor gamle Hen kommunegrense.14 00010001000
- Øvre Romsdalen med sidedaler, avgrensa mot nord av Døntelva og nordre løp av Skogagrova.30001000
- Øvre Romsdalen avgrensa mot nord av ei rett linje mellom Salknappen (1639 moh.) og Nausa (423 moh.) videre til Ytre Mongetrøa, langs Mongehammaren til Mongegygra (1317 moh.), derifra til Tua (1534 moh.).8000
Vågstranda bestandsplanområde per 28. mai 20093001000
- Resten av kommunen7001000

III

Denne forskrifta trer i kraft straks, samtidig oppheves forskrift 29. april 2005 nr. 414 om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke.