Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sel kommune, Oppland

DatoFOR-2009-06-15-649
PublisertII 2009 hefte 3
Ikrafttredelse15.06.2009
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-29-605
Gjelder forSel kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort18.06.2009   kl. 15.45
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Sel

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sel kommunestyre 15. juni 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Sel kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:

Hele eller deler av kommunen:Elg: Minsteareal i dekarHjort: Minsteareal i dekarRådyr: Minsteareal i dekarBeverjakt: Fordelingsgrunnlag
Hele Sel kommune400040001000Tellende vannlengde 10 km

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Sel kommune i forskrift 29. mai 2001 nr. 605 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang kommuner, Oppland.