Forskrift om åpning av jakt og minsteareal for hjort, Kongsvinger kommune, Hedmark

DatoFOR-2009-06-18-1126
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse18.06.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsvinger kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort03.09.2009   kl. 14.10
KorttittelForskrift om hjortejakt mv., Kongsvinger

Hjemmel: Fastsatt av Kongsvinger kommunestyre 18. juni 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter hjort.
§ 2.Minstearealet er 40 000 daa.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.