Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sør-Odal kommune, Hedmark

DatoFOR-2009-06-18-936
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse18.06.2009
Sist endret
EndrerFOR-2001-11-30-1363
Gjelder forSør-Odal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort02.07.2009   kl. 15.10
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Sør-Odal

Hjemmel: Fastsatt av næring- og miljøutvalget i Sør-Odal kommune 18. juni 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Sør-Odal kommune, Hedmark.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabell:
Del av kommunenElg:
Minsteareal i daa
Hjort:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Bever
Hele kommunen2 00040 0001000Åpnet
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Sør-Odal kommune i forskrift 30. november 2001 nr. 1363 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hamar, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os kommuner, Hedmark.