Forskrift om åpning av jakt på hjort, Grue kommune, Hedmark

DatoFOR-2009-06-22-1044
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse22.06.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrue kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort13.08.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om åpning av jakt på hjort, Grue

Hjemmel: Fastsatt av Grue kommunestyre 22. juni 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter hjort.
§ 2.Minstearealet er 40 000 dekar.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.