Forskrift om åpning av hjortejakt, Nord-Odal kommune, Hedmark

DatoFOR-2009-06-24-1084
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse24.06.2009
Sist endret
EndrerFOR-2001-11-30-1363
Gjelder forNord-Odal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort21.08.2009   kl. 14.20
KorttittelForskrift om åpning av hjortejakt, Nord-Odal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nord-Odal kommunestyre 24. juni 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Nord-Odal kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 

Hele/deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever: Minstevannlengde i meter
De områdene i kommunen som ligger innenfor elg driftsplanområde Nordbygda og Østre Sand og Fjell elgforvaltning2 00025 0001 000500
Resten av kommunen2 00035 0001 000500

III

Denne forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Nord-Odal kommune i forskrift 30. november 2001 nr. 1363 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hamar, Kongsvinger, Nord-Odal, Eidskog, Grue, Våler, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os kommuner, Hedmark.