Forskrift om forvaltning av hjort, fastsetting av minsteareal, Øygarden kommune, Hordaland

DatoFOR-2009-06-25-1051
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endret
EndrerFOR-2001-06-13-648
Gjelder forØygarden kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§5
Kunngjort13.08.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om forvaltning av hjort, Øygarden

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Viltnemnda i Øygarden kommune 25. juni 2009 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 5.

I

Det kan drives jakt på hjort i Øygarden kommune.

II

Følgjande grunnlag for fellingsløyve er gjevne i kommunen:

SoneOmråde i kommunenMinsteareal i dekar
1Valdet Skjold/Hatten600
2Valda Sæle/Hjelme, Nautnes, Sture Tjeldstø vest, Alvheim, Skogsøy/Herdlevær, Blom og Blom/Dale nord, Søre Sæle, Ono, Toftøy aust, Toftøy sør og Breivik/Oen800

III

Forskrifta trer i kraft frå 1. juli 2009. Frå same tid blir det som gjeld Øygarden kommune i forskrift 13. juni 2001 nr. 648 om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Bergen, Sveio, Bømlo, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Samnanger, Os, Austevoll, Sund, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Meland, Øygarden, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordaland oppheva.