Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Alstahaug kommune, Nordland

DatoFOR-2009-07-29-1086
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse29.07.2009
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-09-597
Gjelder forAlstahaug kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort21.08.2009   kl. 14.20
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Alstahaug

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Naturressursutvalget i Alstadhaug kommune 29. juli 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg og rådyr i Alstahaug kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen:

Ulike deler av kommunenElg:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Alstenøya med Offersøy, Rosøy, Tjøtta og Mindland20002000
Austbø, Blomsøy, Hestøy3000800
Resten av kommunen30002000

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves det som gjelder Alstadhaug i forskrift 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Bodø, Narvik, Brønnøy, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Skjerstad, Sørfold, Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland.