Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Hol kommune, Buskerud

DatoFOR-2009-08-26-1158
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse26.08.2009
Sist endret
EndrerFOR-2006-08-29-1069
Gjelder forHol kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort10.09.2009   kl. 14.10
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Hol

Hjemmel: Fastsatt av Hol kommune v/viltnemnda 26. august 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven) § 16, og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Åpning av jakt

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Hol kommune.

§ 2.Minsteareal

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen: 

Hele/
del av kommunen
Elg,
minsteareal i da
Hjort,
minsteareal i da
Rådyr,
minsteareal i da
vald 0620-01;
Hovet og Sudndalen
5.0002.500500
vald 0620-02;
Hol Vestre grunneierlag
3.00010.000500
vald 0620-03;
Dagali og Skurdalen
1.50020.000500
§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves forskrift 29. august 2006 nr. 1069 om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Hol kommune, Buskerud.