Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, med tilhørende jakttid, Lierne kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2009-09-02-1159
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse02.09.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forLierne kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelFOR-2002-03-22-314, FOR-2007-02-01-112, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort10.09.2009   kl. 14.10
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Lierne

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Lierne kommunestyre 2. september 2009 med hjemmel i forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever og forskrift 1. februar 2007 nr. 112 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012 jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

I. Arter

§ 1.Jaktbare arter

Det er adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Lierne kommune.

II. Jakttid

§ 2.Jakttid elg og rådyr

Jakttiden for elg og rådyr følger rammene i forskrift om jakt- og fangsttider.

§ 3.Jakttid bever

Jakttiden for bever er fra og med 1. oktober til og med 15. mai, jf. § 3, pkt. 2 i forskrift om jakt- og fangsttider.

III. Generelt

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.