Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever, Skedsmo kommune, Akershus

DatoFOR-2009-10-07-1418
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse07.10.2009
Sist endret
EndrerFOR-2004-04-28-689
Gjelder forSkedsmo kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort03.12.2009   kl. 14.40
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Skedsmo

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skedsmo kommunestyre 7. oktober 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5,

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Skedsmo kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:

Elg
Minsteareal i dekar
Hjort
Minsteareal i dekar
Rådyr
Minsteareal i dekar
Bever
Fordelingsgrunnlag
2 00015 000500Minste vannlengde 2 000 meter

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 28. april 2004 nr. 689 om adgang til jakt etter elg og rådyr, Skedsmo kommune, Akershus.