Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-10-26-1373
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse26.10.2009
Sist endretFOR-2015-05-26-635
EndrerFOR-1985-11-27-4260
Gjelder forSelbu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort19.11.2009   kl. 15.00
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Selbu

Hjemmel: Fastsatt av Selbu kommunestyre 26. oktober 2009 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 i om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 og § 5. Endret ved forskrift 26 mai 2015 nr. 635.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder ferdsel med motorfartøy og luftfartøy i utmark og vassdrag i Selbu kommune.

§ 2.Forbud mot ferdsel med motorfartøy og luftfartøy i utmark og vassdrag

I utmark og vassdrag er ferdsel med motorfartøy og luftfartøy ikke tillatt med mindre annet følger av denne forskrifts § 3.

§ 3.Motorfartøy på innsjø

Ferdsel med motorfartøy er tillatt på følgende innsjøer i Selbu kommune (jamfør lovens § 4 og § 5 b):

a)Selbusjøen
b)Store Slindvatn
c)Sørungen
d)Store Dragstsjø.

I tillegg tillates ferdsel med elektrisk påhengsmotor ved fiske og ved transport til hytter som ikke ligger ved vei på følgende vann i Selbu kommune:

a)Rensjøen
b)Litjslindvatnet
c)Østerungen
d)Stor-Kalvsjøen
e)Usmesjøen (på den del som ligger innenfor Selbu kommune)
f)Hersjøen
g)Børsjøen
h)Litjdrakstsjøen.
0Endret ved forskrift 26 mai 2015 nr. 635.
§ 4.Hastighetsregler og motorstørrelse

For Selbusjøen begrenses hastigheten oppad til 30 knop. Uavhengig av foranstående gjelder 5 knops grense i et 200 meters belte langs strandsonen. For hastighetsbegrensningen vises det til at en knop tilsvarer 1,852 km/t.

For Store Slindvatn, Sørungen og Store Dragstsjø er motorkraften begrenset til 15 HK.

§ 5.Luftfartøy

Landing og start med luftfartøy er tillatt på Selbusjøen utenom området utenfor Neas utløp inkl. Putten og området innenfor området fra Nesøra - Siran.

§ 6.Dispensasjon

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen etter søknad dispensere fra reglene i denne forskrift.

§ 7.Straff

Overtredelse av denne kommunale forskrift eller medvirkning til dette straffes iht. § 12 i motorferdselloven.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 26. oktober 2009. Samtidig oppheves forskrift 27. november 1985 nr. 4260 om motorferdsel i utmark og vassdrag, Selbu kommune, Sør-Trøndelag.