Forskrift om minsteareal for hjortevilt, Sør-Fron kommune, Oppland

DatoFOR-2009-11-04-1353
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse04.11.2009
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-29-605
Gjelder forSør-Fron kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort12.11.2009   kl. 14.25
KorttittelForskr om minsteareal for hjortevilt, Sør-Fron

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre 4. november 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Sør-Fron kommune.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyver er som vist i tabellen:

Hele/deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daa
Hele Sør-Fron kommune35005000500

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Sør-Fron kommune i forskrift 29. mai 2001 nr. 605 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang kommuner, Oppland.