Forskrift om minsteareal for elg, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-12-14-1906
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2010
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-30-642
Gjelder forSelbu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort17.03.2011   kl. 15.35
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, Selbu

Hjemmel: Fastsatt av Selbu kommunestyre 14. desember 2009 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5. 

Følgende minsteareal gjelder for godkjenning av vald, fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvoter på elg fra og med 1. mai 2010 og inntil videre:

For hele Selbu Kommune: 2000 dekar.

Forskriften trer i kraft 1. mai 2010. Fra samme tid oppheves det som gjelder elg i Selbu i forskrift 30. mai 2001 nr. 642 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Frøya, Holtålen, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Røros, Selbu, Skaun og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag.