Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Vennesla kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2010-03-24-475
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse24.03.2010
Sist endret
EndrerFOR-2001-04-30-524
Gjelder forVennesla kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort31.03.2010   kl. 12.25
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Vennesla

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vennesla kommune 24. mars 2010 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Vennesla kommune.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for hjortevilt, og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen nedenfor. Minstearealene er like i hele kommunen:

ViltartElgHjortRådyrBever
Minsteareal i daa3 50010 000500
FordelingsgrunnlagAreal

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Vennesla i forskrift 30. april 2001 nr. 524 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Flekkefjord, Vennesla, Songdalen, Søgne, Åseral, Lindesnes, Lyngdal og Sirdal kommuner, Vest-Agder.