Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Meldal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-04-20-600
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse20.04.2010
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-30-642
Gjelder forMeldal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort29.04.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Meldal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Meldal kommune ved Hovedutvalg for utvikling og drift 20. april 2010 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Meldal kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:

Hele/deler av
kommunen
Elg:
Minsteareal i daa
Hjort:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Bever
Fordelingsgrunnlag
Hele kommunen2 0001 500500Åpnet/minste vannlengde

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Meldal kommune i forskrift 30. mai 2001 nr. 642 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bjugn, Frøya, Holtålen, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord og Ørland kommuner, Sør-Trøndelag.