Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Alvdal kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-04-29-668
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse29.04.2010
Sist endret
EndrerFOR-2001-11-30-1363
Gjelder forAlvdal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort12.05.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Alvdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Alvdal kommunestyre 29. april 2010 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Alvdal kommune, Hedmark.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:

Kommune/Del av kommuneElg Minsteareal i daaHjort Minsteareal i daaRådyr Minsteareal i daaBeverjakt
Alvdal3 00010 0003 000Åpnet

III

Denne forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Alvdal kommune i forskrift 30. november 2001 nr. 1363 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hamar, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os kommuner, Hedmark.